Үйлчилгээ

Хэлмэрчлэл:

Төлөвлөсөн ажил, төсөл болгон ондоо байдаг. Таны зорьж буй үйлст тохируулан өөрийн ажлын хэл болох Монгол-Герман ба Герман-Монгол хэл дээр дараахь үйлчилгээг санал болгож байна:

 • Хам цагын орчуулга (синхрон)
 • Дараалсан аман орчуулга
 • Төлөөлөгчид, ажлын хэсгүүд, бизнес эрхлэгч гэх мэт хүмүүсийг дагалдан явж хэлмэрчлэх
 • Шивнээ орчуулга

(Бичгийн) орчуулга:

Таны надад Монгол-Герман ба Герман-Монгол хэл даалгасан бичгийн орчуулгыг тогтоосон цагт мэргэжлийн өндөр түвшинд орчуулж үйлчилнэ. Миний бичгийн орчуулгын үйлчилгээнд:

 • Бүх төрлийн төрсний гэрчилгээ, сургуулийн гэрчилгээ гэх мэт албан бичиг баримт
 • Гэрээ
 • Ном
 • Сурталчилгааны болон мэдээллийн материал багтна.

Герман-Монгол хэлний орчуулгын хажуугаар бид

 • Англи-Монгол
 • Орос-Монгол
 • Солонгос-Монгол хэлний орчуулга санал болгож байна.

Надтай холбоо бариарай. Танд ямар орчуулга тохиромжтойд зөвлөгөө өгнө.