Албан ёсны тэмдэг

Монгол, Герман хэлний МОНДЕДО – Орчуулгын товчоо

Эзэмшигч: Н. Золжаргал, Монгол, Герман хэлний хэлмэрч, орчуулагч

Хаяг:
Zoljargal Neumann Wartburgstraße 23
01309 Dresden
Germany

Гар утас: +49 174 3222299
Утас: +49 351 42760368
Факс: +49 351 42426147
И-Мэйл: zoljargal.neumann@mondedo.de
Интернет хуудас: www.mondedo.de

Германы орлогын албан татварын хуулийн 27 а зүйлд заасны дагуу орлогын албан татварын ноймор:DE272293859

Харилцагч банк (Bankverbindung):

Данс эзэмшигч (Kontoinhaber): Zoljargal Neumann
Дансны дугаар (Kontonummer): 3200082649
Банкны код (Bankleitzahl): 85050300
Банк: Ostsaechsische Sparkasse Dresden

Интернет хуудас дээр тавигдсан мэдээлэл дээр үүрэх үүрэг хариуцлага

Манай интернет хуудсан дээрхи агуулгуудыг маш хянамгай шалган тавьсан. Гэвч агуулгын зөв, бүрэн болон хамгийн сүүлчийн үеийнх болох эсэх дээр баталгаа гаргах боломжгүй. Үйлчилгээ санал болгогч байгууллагын хувьд бид (германы) цахим мэдээллийн хэрэгслийн хуулийн 7 зүйлийн 1-т заасны дагуу өөрсдийнхөө тавьсан мэдээлэл дээр хуулийн дагуу хариуцлага хүлээнэ. Энэхүү цахим мэдээллийн хэрэгслийн 8-10-р зүйлд заасны дагуу  бидэнд хүргэсэн, хадгалсан гадны мэдээллийг шалгах үүний хууль бус үйлдлийг судалж шинжлэх үүрэг харин бидэнд байхгүй. Мэдээллийг ерөнхий хуулийн дагуу арилгах, хаах, ашиглах зэрэг нь үүнд өртөхгүй. Үүний талаархи үүрэг хариуцлага нь ямар нэгэн хууль зөрчсөнийг мэдсэн цагаас эхлэн үүснэ. Хууль зөрчигдсөн нь тодорхой болсон тохиолдолд мэдээллийг шууд устгана.

Холбоосууд дээр үүрэх үүрэг хариуцлага

Манай интернет хуудас нь заримдаа гуравдагч этгээдийн гаднын интернет хуудсын холбоосуудыг агуудах ба тэдний агуулгад бидний нөлөө байхгүй. Тийм учраас бид эдгээр гадны мэдээлэл дээр баталгаа гаргахгүй. Холбогдсон хуудсын агуулгуудад интернет хуудас ажилуулагч, санал болгогч нь өөрсдөө хариуцлага хүлээнэ. Холбогдсон хуудсууд холбоосод орох цагт нь хуулийн дагуу эсэх нь шалгагдсан. Холбох үед хууль бус агуулгууд байгаагүй.. Холбогдсон хуудсуудын агуулгуудын байнгын шалгалт нь хууль зөрчсөн магадлал үед хийхийн арга байхгүй. Холбоосууд нь хууль зөрчсөн нь танил болох тохиолдолд эдгээр холбоосуудыг хуудас дээрээсээ шууд арилгана.

Зохиогчын эрх

Интернет хуудас ажилуулагчын (МОНДЕДО – Орчуулгын Товчоо) хуудаст тавьсан мэдээлэл агуулга, бүтээл нь германы зохиогчын эрхийн дагуу хамгаалагдсан. Мэдээллийн олшруулалт, боловсруулалт болон бүх төрлийн зохиогчын эрхийн хүрээнээс гадуурхи ашиглалтыг зохиогч болон мэдээлэл тавьсан этгээдийн бичгээр үйлдсэн зөвшөөрөл шаардлагатай. Хуудас дээрхи мэдээллийг татаж авах, хуулбарлах нь худалдаанд бус зөвхөн хувийн хэрэгцээнд зөвшөөрөгдсөн. Интернет хуудас ажилуулагчын (МОНДЕДО – Орчуулгын Товчоо)  нь мэдээллийг тавиагүй тохиолдолд гуравдагч этгээдийн, зохиогчын эрхийг анхаарна. Ялангуяа ийм гуравдагч этгээдийн мэдээллийг гуравдагч этгээдийнх гэдгийг нь тэмдэглэсэн байгаа. Зохиогчын эрхийг зөрчсөнийг анхаарч ажигласан тохиолдолд бидэнд анхааруулан сануулахыг хүсье. Хууль зөрчсөн нь танил болсон тохиолдолд бид тэр агуулгыг шууд устгана.

(Хувийн) өгөгдөл хамгаалал

Ерөнхийдөө бол манай интернет хуудсыг өөрсдийн хувь хүний мэдээлэл өгөлгүй ашиглах боломжтой. Хувь хүний мэдээлэл болох (жишээ нь нэр, хаяг, и-мэйл хаяг) авах бол боломжтой л үргэлж сайн дураараа үйлдэгддэг. Эдгээр мэдээллийг хувь хүний тодорхой зөвшөөрөлгүйгээр  гуравдагч этгээдэд өгөхгүй.

Инернет дахь мэдээлэл өгөгдөл дамжуулалт ( жишээ нь и-мэйл харилцаа) аюулгүй байдлын цоорхойтой байж болохыг анхааруулж байна. Өгөгдөл, мэдээллийг гуравдагч этгээдийн хандалтаас өмнө завсаргүй хамгаалах боломжгүй.

Албан ёсны тэмдэг мэдээллээ тавих үүргийн хүрээнд хэвлэгдсэн холбоо барих мэдээллийг ашиглан шаардаагүй сурталчилгаа, мэдээллийн материал явуулахыг хатуу хориглоно. Шаардаагүй сурталчилгааны материал, жишээ нь спам мэйл бид хууль ёсны алхам хийх болно.

Үйлчилгээ хуудас дээрхи зураг: » Zitona «, „:: Learn how to . . . ::“
Some rights reserved.

Холбоо барих хуудас дээрхи зураг: Windhund, „Ruf mich an“
Some rights reserved.

Лавлагаа хуудас дээрхи зураг: heyneb, „bluekeyboard“
Some rights reserved.

Дээрхи хуудас дээрхи зургууд нь үнэгүй зураг байдаг зургын өгөгдөл мэдээллийн сангаас гаралтай: www.piqs.de

Нүүр хуудас болон миний тухай хуудас дээрхи зураг нь: Н. Золжаргал