Үнэ

Орчуулагч хэлмэрчийн үйлчилгээний ажлын хөлс нь улсын байгууллагуудад JVEG буюу орчуулагч, шинжээчдийн цалин, нөхөн төлбөр олгох хуулийн дагуу хийгднэ. 2013 оны 8-р сарын 1 -нээс зардлын шинэчилсэн хууль гэх улсын байгууллагуудад үйлчлэх шинэ горим мөрдөгдөж эхэлсэн байгааг анхаарна уу.

Хувийн аж ахуйн нэгжүүд болон иргэдэд надтай и-имэйлээр болон утсаар холбогдсоны дараа тусгай үнийн санал тавьж болно.

Харилцагч банк (Bankverbindung):
Данс эзэмшигч (Kontoinhaber): Zoljargal Neumann
Дансны дугаар (Kontonummer): 3200082649
Банкны код (Bankleitzahl): 85050300
Банк: Ostsaechsische Sparkasse Dresden
Verwendungszweck: Vor- und Nachname Mongolisch-Deutsch-Übersetzen und ev. Ihre Bemerkungen

Paypal-төлбөр: Үйлчлүүлэгчид Paypal шилжүүлэг хийх бол Paypal-хураамжыг өөрсдөө даана.
Bei Mitteilung tragen Sie bitte ein: Vor- und Nachname Mongolisch-Deutsch-Übersetzen und ev. Ihre Bemerkungen

Таны асууж лавлах зүйлээ утсаар болон и-мэйлээр лавлаарай.