Dieser und Jener Deutsch-Mongolisch Übersetzungen

Герман хэл сурж байгаа Монгол түмэндээ зориулав. Бага багаар ихийг сураарай. Dieser und Jener Dieser болон jener нь заах төлөөний үгс юм. Dieser гэдэг нь энэ гэсэн утгатай бөгөөд ярьж байгаа хүний ойр байгаа хүн, зүйлсийг дүрслэхэд ашиглана. Jener гэдэг нь тэр гэсэн утгатай агаад хол байгаа зүйлийн талаар...